Gallery: Farm life

Thanks to Kimberly Grapski for these wonderful photos.